Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03/746 29 00

Šola se predstavi na Šentjurjevem

Šolski center Šentjur  že tradicionalno, torej vsako leto,

Velikonočna delavnica v Domu starejših Šentjur

V četrtek, 18.4.2019, smo sodelovali

OCENILI KAKOVOST VIN LETNIKA 2018

Šolski center Šentjur v izobraževalne vsebine

Altermed 2019

V petek, 15.3. 2019, smo v okviru Eko šole

Domijada 2019

9. in 10. 4. 2019, je na Rogli

Delovna sobota 13.4.2019

V soboto, 13.4.2019 nadomeščamo pouk za 3.5.2019

 • Šola se predstavi na Šentjurjevem

  Sreda, 24 April 2019 09:22
 • Velikonočna delavnica v Domu starejših Šentjur

  Sreda, 24 April 2019 06:44
 • OCENILI KAKOVOST VIN LETNIKA 2018

  Sreda, 17 April 2019 07:09
 • Altermed 2019

  Sreda, 17 April 2019 07:02
 • Domijada 2019

  Sreda, 17 April 2019 06:55
 • Delovna sobota 13.4.2019

  Četrtek, 11 April 2019 10:36

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

Kot udeleženci izobraževanja odraslih se lahko v na Srednji poklicni in strokovni šoli Šolskega centra Šentjur izobražujete v naslednjih programih:

 • 2-letni program nižjega poklicnega izobraževanja – NPI:

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim programom ali tistim, ki so končali najmanj 7 razredov devetletne oz. 6 razredov osemletne osnovne šole.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v vseh 3-letnih programih srednjega poklicnega izobraževanja ali 4-letnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

 • Predmetnik: Predmetnik Pomočnik v biotehniki in oskrbi

   

 • 3-letni programi srednjega poklicnega izobraževanja – SPI:

 • Slaščičar

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:Predmetnik Slaščičar

   

 • Pek

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:

  Predmetnik Pek

   

 • Gospodar na podeželju

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:Predmetnik Gospodar na podeželju

 

 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

 

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

  Predmetnik: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

 

 

 • 4-letni programi srednjega strokovnega izobraževanja – SSI:

 • Kmetijsko-podjetniški tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik: Predmetnik Kmetijsko podjetniški tehnik SSI

   

 • Živilsko prehranski tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik :Predmetnik Živilsko prehranski tehnik SSI  

   

 • Naravovarstveni tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik: Predmetnik Naravovarstveni tehnik

   

 • 2-letni program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (po modelu 3 + 2):

  • Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, vrtnar ali cvetličar.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik:

  Predmetnik Kmetijsko podjetniški tehnik PTI

   

  • Živilsko prehranski tehnik PTI

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik oprater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji živil.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik:Predmetnik Živilsko prehranski tehnik PTI

 

 

KONTAKT:

Organizator izobraževanja odraslih: Natalija TRČEK – KOVŠE, univ. dipl. inž. agr.

Govorilne ure: ponedeljek od 10,30 - 11,30

Tel: 03 746 29 14  

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. "> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

Predavanja niso organizirana. Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja (samoizobraževanje), zato udeleženci želeno znanje pridobivate sami.

Vse potrebne informacije za pripravo na izpite (obseg snovi, viri in literatura, način in potek opravljanja izpita) dobite na konzultacijah pri učiteljih posameznih splošnih predmetov oz. strokovnih modulov v času njihovih govorilnih ur. Na osnovi konzultacij z učitelji, si priskrbite literaturo. Učbenike in drugo strokovno literaturo si lahko izposodite tudi v šolski knjižnici.

Ko se snov naučite, se dogovorite z učiteljem, kdaj lahko pristopite k izpitu.

Izpitni roki so od septembra do junija vsak zadnji delovni teden v mesecu:

 

IZPITNI ROKI ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

September

25.09. – 29.09.2017

Oktober

23.10. – 27.10.2017

November

20.11. – 24.11.2017

December

18.12. – 22.12.2017

Januar

22.01. – 26.01.2018

Februar

19.02. – 23.02.2018

Marec

26.03. – 30.03.2018

April

16.04. – 20.04.2018

Maj

21.05. – 25.05.2018

Junij

18.06. – 22.06.2018

 

V dogovoru z učitelji se izpiti lahko izvajajo tudi izven teh rokov.

Na izpite se prijavite na obrazcu Zapisnik o izpitu (DZS 1,49), ki ga dobite v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

Preden pristopite k izpitu, na blagajni šole poravnate stroške izpita. En izvod dokazila o plačanem izpitu oddate učitelju pred začetkom opravljanja izpita.

Zaključne izpite oz. poklicno maturo lahko opravljate v treh rednih rokih za dijake: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobne informacije o zaključnem izpitu dobite pri tajnici šolske komisije za zaključne izpite, o poklicni maturi pa pri tajnici šolske maturitetne komisije.

 

 

PRIJAVE IN VPIS:

Vpis v izobraževanje odraslih ni vezan na začetek šolskega leta in je možen preko celega šolskega leta do zasedbe prostih mest na osnovi predhodno oddane prijave za vpis, ki jo dobite na tej povezavi:

PRIJAVA ZA VPIS

Izpolnjeno prijavo lahko oddate:

 

Prijave za vpis za šolsko leto 2018/19 bomo začeli sprejemati 16.8.2018.

 

Na osnovi prijave vas bomo obvestili o prostih mestih in vam sporočili točen termin vpisa, zato v prijavi obvezno navedite elektronski naslov in telefonsko številko.

Vpis poteka osebno v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

 

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument

 • izpolnjen vpisni list (dobite ga v šoli pri organizatorju izobraževanja odraslih)

 • 2 fotografiji

 • EMŠO

 • davčna številka

 • spričevalo o končani osnovni šoli (original in fotokopija) ali

 • spričevala oz. obvestila o uspehu vseh posameznih letnikov srednje šole, če ste že obiskovali katero srednjo šolo (originali in fotokopije)

 • spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi, če ste že uspešno zaključili katero srednjo šolo (original in fotokopija)

 • poročni list (original in fotokopija, velja za poročene, ki so spremenili priimek)

  Z nepopolno dokumentacijo vpis ni mogoč.

   

  Udeleženec izobraževanja je vpisan, ko odda vso zahtevano dokumentacijo, opravi celoten postopek vpisa in plača vpisnino.

  Ob vpisu z udeležencem izobraževanja odraslih sklenemo pogodbo o izobraževanju in za vsakega posameznika izdelamo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj z udeležencem opredelimo obveznosti udeleženca v tekočem šolskem letu.

  Določene že opravljene obveznosti iz že opravljenega izobraževanja se na osnovi zahteve za priznavanje predhodno pridobljenega znanja kandidatom lahko priznajo.

  V tekočem šolskem letu morate opraviti vsaj tri izpite, da se lahko v naslednjem šolskem letu vpišete ponovno.

   

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH:

vpisnina – prvi vpis:

220,00 EUR (vključeni 3 ustni izpiti)

vpisnina – vsak naslednji letnik:

105,00 EUR

predmetni ustni izpit in izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem pouku:

30,00 EUR

predmetni pisni + ustni izpit (matematika, slovenščina, tuji jezik):

35,00 EUR

dodatna konzultacija – 1 ura:

10,00 EUR

prijava na zaključni izpit ali poklicno maturo:

20,00 EUR

enkratno opravljanje zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje zaključnega izpita – SPI:

115 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – SPI:

40,00 EUR pisni + ustni izpit – slovenščina

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje poklicne mature:

160 EUR

cena posameznega izpita poklicne mature:

40,00 EUR

V ceno izpitov je vključeno:

-          konzultacija

-          opravljanje izpita

-          organizacija in vsi drugi materialni stroški

 

 

GOVORILNE URE UČITELJEV:

Skupne govorilne ure: vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Individualne govorilne ure in kontakti učiteljev:

SEZNAM GOVORILNIH UR

Kontakti učiteljev:

KONTAKTI

Učitelji so dosegljivi v dopoldanskem času večinoma v zbornici srednje poklicne in strokovne šole (tel. 03 746 29 16).

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information

Do konca pouka je

Števec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes3056
mod_vvisit_counterVčeraj4391
mod_vvisit_counterTa teden19817
mod_vvisit_counterPrejšnji teden31663
mod_vvisit_counterTa mesec124054
mod_vvisit_counterPrejšnji mesec207079
mod_vvisit_counterVsi obiski10253129

Prevedi stran

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information