Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03/746 29 00

22. srečanje ljubiteljev kmetijske tehnike v Mengešu

Sodelovanje profesorjev Šolskega centra Šentjur in Biotehniške šole Maribor na 22. srečanj...

Podelitev spričeval poklicne mature 2019

Razglasitev rezultatov in podelitev spričeval bo v petek, 5. 7. 2019

Projekt »Planet Soen«

Šolski center Šentjur je od maja 2018 kot lokalna partnerska šola

Popravni in dopolnilni izpiti

1.rok za nezaključne letnike

Kolesarska dirka po Sloveniji

Med 19. in 23. junijem 2019 bo po Sloveniji potekala 26. kolesarska dirka.

ZI podelitev spričeval

Podelitev spričeval in seznanitev z rezultati

 • 22. srečanje ljubiteljev kmetijske tehnike v Mengešu

  Četrtek, 27 Junij 2019 07:57
 • Podelitev spričeval poklicne mature 2019

  Ponedeljek, 24 Junij 2019 08:59
 • Projekt »Planet Soen«

  Petek, 21 Junij 2019 14:08
 • Popravni in dopolnilni izpiti

  Petek, 21 Junij 2019 11:11
 • Kolesarska dirka po Sloveniji

  Torek, 18 Junij 2019 07:17
 • ZI podelitev spričeval

  Ponedeljek, 17 Junij 2019 06:37

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI

 

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

Kot udeleženci izobraževanja odraslih se lahko v na Srednji poklicni in strokovni šoli Šolskega centra Šentjur izobražujete v naslednjih programih:

 • 2-letni program nižjega poklicnega izobraževanja – NPI:

 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim programom ali tistim, ki so končali najmanj 7 razredov devetletne oz. 6 razredov osemletne osnovne šole.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v vseh 3-letnih programih srednjega poklicnega izobraževanja ali 4-letnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

 • Predmetnik: Predmetnik Pomočnik v biotehniki in oskrbi

   

 • 3-letni programi srednjega poklicnega izobraževanja – SPI:

 • Slaščičar

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:Predmetnik Slaščičar

   

 • Pek

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:

  Predmetnik Pek

   

 • Gospodar na podeželju

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

 • Predmetnik:Predmetnik Gospodar na podeželju

 

 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

 

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

  Predmetnik: Mehanik kmetijskih in delovnih strojev

 

 

 • 4-letni programi srednjega strokovnega izobraževanja – SSI:

 • Kmetijsko-podjetniški tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik: Predmetnik Kmetijsko podjetniški tehnik SSI

   

 • Živilsko prehranski tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik :Predmetnik Živilsko prehranski tehnik SSI  

   

 • Naravovarstveni tehnik

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik: Predmetnik Naravovarstveni tehnik

   

 • 2-letni program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (po modelu 3 + 2):

  • Kmetijsko-podjetniški tehnik PTI

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, vrtnar ali cvetličar.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik:

  Predmetnik Kmetijsko podjetniški tehnik PTI

   

  • Živilsko prehranski tehnik PTI

 • Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik oprater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji živil.

 • Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

 • Predmetnik:Predmetnik Živilsko prehranski tehnik PTI

 

 

KONTAKT:

Organizator izobraževanja odraslih: Natalija TRČEK – KOVŠE, univ. dipl. inž. agr.

Govorilne ure: ponedeljek od 10,30 - 11,30

Tel: 03 746 29 14  

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. "> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

Predavanja niso organizirana. Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja (samoizobraževanje), zato udeleženci želeno znanje pridobivate sami.

Vse potrebne informacije za pripravo na izpite (obseg snovi, viri in literatura, način in potek opravljanja izpita) dobite na konzultacijah pri učiteljih posameznih splošnih predmetov oz. strokovnih modulov v času njihovih govorilnih ur. Na osnovi konzultacij z učitelji, si priskrbite literaturo. Učbenike in drugo strokovno literaturo si lahko izposodite tudi v šolski knjižnici.

Ko se snov naučite, se dogovorite z učiteljem, kdaj lahko pristopite k izpitu.

Izpitni roki so od septembra do junija vsak zadnji delovni teden v mesecu:

 

IZPITNI ROKI ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

September

25.09. – 29.09.2018

Oktober8

23.10. – 27.10.2018

November

20.11. – 24.11.2018

December

18.12. – 22.12.2018

Januar

22.01. – 26.01.2019

Februar

19.02. – 23.02.2019

Marec

26.03. – 30.03.2019

April

16.04. – 20.04.2019

Maj

21.05. – 25.05.2019

Junij

18.06. – 22.06.2019

 

V dogovoru z učitelji se izpiti lahko izvajajo tudi izven teh rokov.

Na izpite se prijavite na obrazcu Zapisnik o izpitu (DZS 1,49), ki ga dobite v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

Preden pristopite k izpitu, na blagajni šole poravnate stroške izpita. En izvod dokazila o plačanem izpitu oddate učitelju pred začetkom opravljanja izpita.

Zaključne izpite oz. poklicno maturo lahko opravljate v treh rednih rokih za dijake: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobne informacije o zaključnem izpitu dobite pri tajnici šolske komisije za zaključne izpite, o poklicni maturi pa pri tajnici šolske maturitetne komisije.

 

 

PRIJAVE IN VPIS:

Vpis v izobraževanje odraslih ni vezan na začetek šolskega leta in je možen preko celega šolskega leta do zasedbe prostih mest na osnovi predhodno oddane prijave za vpis, ki jo dobite na tej povezavi:

PRIJAVA ZA VPIS

Izpolnjeno prijavo lahko oddate:

 

Prijave za vpis za šolsko leto 2019/20 bomo začeli sprejemati 16.8.2019.

 

Na osnovi prijave vas bomo obvestili o prostih mestih in vam sporočili točen termin vpisa, zato v prijavi obvezno navedite elektronski naslov in telefonsko številko.

Vpis poteka osebno v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

 

Za vpis potrebujete:

 • osebni dokument

 • izpolnjen vpisni list (dobite ga v šoli pri organizatorju izobraževanja odraslih)

 • 2 fotografiji

 • EMŠO

 • davčna številka

 • spričevalo o končani osnovni šoli (original in fotokopija) ali

 • spričevala oz. obvestila o uspehu vseh posameznih letnikov srednje šole, če ste že obiskovali katero srednjo šolo (originali in fotokopije)

 • spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi, če ste že uspešno zaključili katero srednjo šolo (original in fotokopija)

 • poročni list (original in fotokopija, velja za poročene, ki so spremenili priimek)

  Z nepopolno dokumentacijo vpis ni mogoč.

   

  Udeleženec izobraževanja je vpisan, ko odda vso zahtevano dokumentacijo, opravi celoten postopek vpisa in plača vpisnino.

  Ob vpisu z udeležencem izobraževanja odraslih sklenemo pogodbo o izobraževanju in za vsakega posameznika izdelamo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj z udeležencem opredelimo obveznosti udeleženca v tekočem šolskem letu.

  Določene že opravljene obveznosti iz že opravljenega izobraževanja se na osnovi zahteve za priznavanje predhodno pridobljenega znanja kandidatom lahko priznajo.

  V tekočem šolskem letu morate opraviti vsaj tri izpite, da se lahko v naslednjem šolskem letu vpišete ponovno.

   

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH:

vpisnina – prvi vpis:

220,00 EUR (vključeni 3 ustni izpiti)

vpisnina – vsak naslednji letnik:

105,00 EUR

predmetni ustni izpit in izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem pouku:

30,00 EUR

predmetni pisni + ustni izpit (matematika, slovenščina, tuji jezik):

35,00 EUR

dodatna konzultacija – 1 ura:

10,00 EUR

prijava na zaključni izpit ali poklicno maturo:

20,00 EUR

enkratno opravljanje zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje zaključnega izpita – SPI:

115 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – SPI:

40,00 EUR pisni + ustni izpit – slovenščina

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje poklicne mature:

160 EUR

cena posameznega izpita poklicne mature:

40,00 EUR

V ceno izpitov je vključeno:

-          konzultacija

-          opravljanje izpita

-          organizacija in vsi drugi materialni stroški

 

 

GOVORILNE URE UČITELJEV:

Skupne govorilne ure: vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Individualne govorilne ure in kontakti učiteljev:

SEZNAM GOVORILNIH UR

Kontakti učiteljev:

KONTAKTI

Učitelji so dosegljivi v dopoldanskem času večinoma v zbornici srednje poklicne in strokovne šole (tel. 03 746 29 16).

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information

Do konca pouka je

Števec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes1566
mod_vvisit_counterVčeraj4420
mod_vvisit_counterTa teden18618
mod_vvisit_counterPrejšnji teden28141
mod_vvisit_counterTa mesec116912
mod_vvisit_counterPrejšnji mesec155783
mod_vvisit_counterVsi obiski10548999

Prevedi stran

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information