Šolski center Šentjur

Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur 03/746 29 00

Kviz »Mladi in kmetijstvo 2021«

V petek, 16. 4. 2021, je potekal tradicionalni regijski kviz

ANKETA "Ven za zdravje"

Na Urbanističnem inštitutu Republike Slovenije izvajamo raziskavo,

Pouk od ponedelja 3.5.2021

Spoštovane dijakinje, dijaki.

Tečaj za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

Sporočamo, da bo Šolski center Šentjur izvajal program

STROKOVNI JEZIK (ANGLEŠČINA) ZA POTREBE RAZVOJA PODJETIJ S PODROČJA VETERINE

Na Šolskem centru Šentjur bomo v maju in juniju v okviru projekta Munera 3

Slovenski dan brez zavržene hrane

24. 4. 2021 bomo obeležili Slovenski dan brez zavržene hrane.

 • Kviz »Mladi in kmetijstvo 2021«

  Torek, 04 Maj 2021 17:30
 • ANKETA "Ven za zdravje"

  Torek, 04 Maj 2021 07:39
 • Pouk od ponedelja 3.5.2021

  Sobota, 01 Maj 2021 14:29
 • Tečaj za varno delo s traktorji in traktorskimi priključki

  Sobota, 01 Maj 2021 14:23
 • STROKOVNI JEZIK (ANGLEŠČINA) ZA POTREBE RAZVOJA PODJETIJ S PODROČJA VETERINE

  Petek, 23 April 2021 15:46
 • Slovenski dan brez zavržene hrane

  Petek, 23 April 2021 00:00

Oglasi

Izobraževanje odraslih

IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH NA SREDNJI POKLICNI IN STROKOVNI ŠOLI

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI:

OBVESTILO

V času zaprtja šol in dela na daljavo vpisov ne izvajamo.

 Opravljanje izpitov v času dela na daljavo

Ustne izpite je možno opravljati na daljavo preko zoom videokonferenc, opravljanje pisnih izpitov pa trenutno ni mogoče oz. samo v dogovoru z nekaterimi učitelji.

Glede gradiv in navodil v zvezi z izpiti kontaktirajte učitelje preko njihovih e-naslovov.

Kandidat, ki bi želel opravljati izpit, naj:

-          o tem obvesti učitelja in mene – organizatorja izobraževanja odraslih;

-          izpolnite zapisnik o izpitu in ga po e-pošti posredujte učitelju in meni (zapisnik v e-obliki je priložen obvestilu);

-          sporočite svoje podatke (ime in priimek, naslov, izobraževalni program, predmet oz. modul, ki ga želite opravljati) v računovodstvo, kjer vam bodo izdali položnico za plačilo izpita;

-          potrdilo o plačilu po e-pošti posredujte učitelju in meni in potem lahko pristopite k izpitu.

Organizator izobraževanja odraslih:

Natalija TRČEK KOVŠE

Prijava zapisnik k izpitu

Kot udeleženci izobraževanja odraslih se lahko v na Srednji poklicni in strokovni šoli Šolskega centra Šentjur izobražujete v naslednjih programih:

Þ     2-letni program nižjega poklicnega izobraževanja – NPI:

 • POMOČNIK V BIOTEHNIKI IN OSKRBI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so zaključili osnovno šolo s prilagojenim programom ali tistim, ki so končali najmanj 7 razredov devetletne oz. 6 razredov osemletne osnovne šole.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v vseh 3-letnih programih srednjega poklicnega izobraževanja ali 4-letnih programih srednjega strokovnega izobraževanja.

-          Predmetnik:

Þ     3-letni programi srednjega poklicnega izobraževanja – SPI:

 • SLAŠČIČAR

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

 PEK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

 GOSPODAR NA PODEŽELJU

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

-          Predmetnik:

 MEHANIK KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje v 2-letnih programih poklicno tehniškega izobraževanja.

Predmetnik:

 Þ     4-letni programi srednjega strokovnega izobraževanja – SSI:

 • KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik :  

 NARAVOVARSTVENI TEHNIK

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili osnovno šolo.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 Þ     2-letni program poklicno tehniškega izobraževanja – PTI (po modelu 3 + 2):

 • KMETIJSKO-PODJETNIŠKI TEHNIK PTI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: kmetovalec, gospodar na podeželju, kmetovalka-gospodinja, kmetijski mehanik, mehanik kmetijskih in delovnih strojev, gozdar, vrtnar ali cvetličar.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 ŽIVILSKO PREHRANSKI TEHNIK PTI

-          Izobraževanje je namenjeno vsem, ki so uspešno zaključili enega izmed naštetih 3-letnih programov srednjega poklicnega izobraževanja: mlekar, pek, slaščičar, slaščičar-konditor, mesar, kuhar, natakar, oskrbnik, gastronom hotelir, kmetovalka-gospodinja, kmetovalec, gospodar na podeželju, elektrikar, elektrikar elektronik, elektrikar energetik, mehatronik oprater, inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin, orodjar, oblikovalec kovin-orodjar ali prodajalec z najmanj tremi leti delovnih izkušenj pri prodaji živil.

-          Po zaključenem izobraževanju se lahko zaposlite ali nadaljujete izobraževanje na višješolskih in visokošolskih študijskih programih, z opravljenim dodatnim 5. predmetom splošne mature pa tudi na nekaterih univerzitetnih študijskih programih.

-          Predmetnik:

 

POTEK IZOBRAŽEVANJA:

Predavanja niso organizirana. Izobraževanje poteka v obliki samostojnega učenja (samoizobraževanje), zato udeleženci želeno znanje pridobivate sami.

Vse potrebne informacije za pripravo na izpite (obseg snovi, viri in literatura, način in potek opravljanja izpita) dobite na konzultacijah pri učiteljih posameznih splošnih predmetov oz. strokovnih modulov v času njihovih govorilnih ur. Na osnovi konzultacij z učitelji, si priskrbite literaturo. Učbenike in drugo strokovno literaturo si lahko izposodite tudi v šolski knjižnici.

Ko se snov naučite, se dogovorite z učiteljem, kdaj lahko pristopite k izpitu.

Izpitni roki so od septembra do junija vsak zadnji delovni teden v mesecu:

 

IZPITNI ROKI ZA IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH:

September

21. 09. – 25. 09. 2020

Oktober

19. 10. – 23. 10. 2020

November

23. 11. – 27. 11. 2020

December

14. 12. – 18. 12. 2020

Januar

25. 01. – 29. 01. 2021

Februar

22. 02. – 25. 02. 2021

Marec

22. 03. – 25. 03. 2021

April

19. 04. – 23. 04. 2021

Maj

24. 05. – 28. 05. 2021

Junij

14. 06. – 18. 06. 2021

 

V dogovoru z učitelji se izpiti lahko izvajajo tudi izven teh rokov.

Na izpite se prijavite na obrazcu Zapisnik o izpitu (DZS 1,49), ki ga dobite v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

Preden pristopite k izpitu, na blagajni šole poravnate stroške izpita. En izvod dokazila o plačanem izpitu oddate učitelju pred začetkom opravljanja izpita.

Zaključne izpite oz. poklicno maturo lahko opravljate v treh rednih rokih za dijake: spomladanskem, jesenskem in zimskem. Podrobne informacije o zaključnem izpitu dobite pri tajnici šolske komisije za zaključne izpite, o poklicni maturi pa pri tajnici šolske maturitetne komisije.

  

PRIJAVE IN VPIS:

Vpis v izobraževanje odraslih ni vezan na začetek šolskega leta in je možen preko celega šolskega leta do zasedbe prostih mest na osnovi predhodno oddane prijave za vpis, ki jo dobite na tej povezavi:

link – PRIJAVA

 

Izpolnjeno prijavo lahko oddate:

-          po elektronski pošti: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript. "> Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

-          osebno v času govorilnih ur v kabinet organizatorja izobraževanja odraslih

-          po pošti na naslov: Šolski center Šentjur, Natalija Trček – Kovše, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur

 

Prijave za vpis za šolsko leto 2020/21 bomo začeli sprejemati 17.8.2020.

 

Na osnovi prijave vas bomo obvestili o prostih mestih in vam sporočili točen termin vpisa, zato v prijavi obvezno navedite elektronski naslov in telefonsko številko.

Vpis poteka osebno v dogovoru z organizatorjem izobraževanja odraslih v kabinetu organizatorja izobraževanja odraslih.

 

Za vpis potrebujete:

-          osebni dokument

-          izpolnjen vpisni list (dobite ga v šoli pri organizatorju izobraževanja odraslih)

-          2 fotografiji

-          EMŠO

-          davčna številka

-          spričevalo o končani osnovni šoli (fotokopija in original)

   ali

-          spričevala oz. obvestila o uspehu vseh posameznih letnikov srednje šole, če ste že obiskovali katero srednjo šolo (fotokopije in originali)

-          spričevalo o opravljenem zaključnem izpitu, poklicni maturi oz. splošni maturi, če ste že uspešno zaključili katero srednjo šolo (fotokopija in original)

-          poročni list (fotokopija in original, velja za poročene, ki so spremenili priimek)

Z nepopolno dokumentacijo vpis ni mogoč.

 

Udeleženec izobraževanja je vpisan, ko odda vso zahtevano dokumentacijo, opravi celoten postopek vpisa in plača vpisnino.

Ob vpisu z udeležencem izobraževanja odraslih sklenemo pogodbo o izobraževanju in za vsakega posameznika izdelamo osebni izobraževalni načrt, v katerem skupaj z udeležencem opredelimo obveznosti udeleženca v tekočem šolskem letu.

Določene že opravljene obveznosti iz že opravljenega izobraževanja se na osnovi zahteve za priznavanje predhodno pridobljenega znanja kandidatom lahko priznajo.

V tekočem šolskem letu morate opraviti vsaj tri izpite, da se lahko v naslednjem šolskem letu vpišete ponovno.

 

CENIK STORITEV V IZOBRAŽEVANJU ODRASLIH:

vpisnina za šolsko leto – prvi vpis:

220,00 EUR (vključeni 3 ustni izpiti)

vpisnina za šolsko leto – vsako naslednje šolsko leto:

105,00 EUR

predmetni pisni + ustni izpit (matematika, slovenščina, tuji jezik):

35,00 EUR

predmetni ustni izpit in izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem pouku:

30,00 EUR

predmetni izpit posameznega predmetnega področja pri praktičnem pouku v živilski delavnici in kuhinji (slaščičar, pek, pomočnik)

65,00 EUR

dodatna konzultacija – 1 ura:

10,00 EUR

prijava na zaključni izpit ali poklicno maturo:

20,00 EUR

enkratno opravljanje zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – NPI:

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje zaključnega izpita – SPI:

115 EUR

cena posameznega izpita zaključnega izpita – SPI:

40,00 EUR pisni + ustni izpit – slovenščina

75,00 EUR – zaključno delo

enkratno opravljanje poklicne mature:

160 EUR

cena posameznega izpita poklicne mature:

40,00 EUR

V ceno izpitov je vključeno:

-          konzultacija

-          opravljanje izpita

-          organizacija in vsi drugi materialni stroški

 

 KONTAKT:

Organizator izobraževanja odraslih: Natalija TRČEK – KOVŠE, univ. dipl. inž. agr.

Govorilne ure: ponedeljek od 10.30 do 11.30

Tel: 03 746 29 14  

E-mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

GOVORILNE URE UČITELJEV:

Skupne govorilne ure: vsak zadnji delovni ponedeljek v mesecu od 16.00 do 17.00.

Individualne govorilne ure in kontakti učiteljev: link – SEZNAM GOVORILNIH UR

Kontakti učiteljev: link – KONTAKTI

Učitelji so dosegljivi v dopoldanskem času večinoma v zbornici srednje poklicne in strokovne šole (tel. 03 746 29 16).

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information

Do konca pouka je

Števec obiskov

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDanes1519
mod_vvisit_counterVčeraj1266
mod_vvisit_counterTa teden8641
mod_vvisit_counterPrejšnji teden12445
mod_vvisit_counterTa mesec10362
mod_vvisit_counterPrejšnji mesec97047
mod_vvisit_counterVsi obiski13158522

Prevedi stran

Naša spletna stran uporablja piškotke, zato, da lahko razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. . Vec o piskotkih in kako jih brisati najdete na strani Vec o piskotkih.

Strinjam se z uporabo spletnih piskotkov na tej strani.

EU Cookie Directive Module Information