覚lski center 各ntjur

KAKOVOST

覚lski center 各ntjur

 

POSLANSTVO, VIZIJA & VREDNOTE 外LSKEGA CENTRA 界NTJUR

 

Poslanstvo 覚lskega centra 各ntjur je izobraevanje dijakov in 嗾udentov v srednje嗤lskih, vi嗚e嗤lskih in visoko嗤lskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraevanja za strokovne kadre v pokrajini ter sodelovanje v razvojnih projektih pokrajine.

 

Vizija 覚lskega centra 各ntjur je postati 嗤lski center, ki z razlinimi programi pokriva potrebe po formalnem in neformalnem izobraevanju na podroju subregije Kozjansko in Obsotelje ter 喨r啼 celjske in drugih regij, glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraevanjem kadrov elimo postati pomemben dejavnik razvoja na啼 pokrajine. Dolgoroni cilj 嗤le je razvoj vi嗚ih stopenj izobraevanja.

 

 

Vrednote 覚lskega centra 各ntjur so zaupanje, vztrajnost, odgovornost, inovativnost, znanje, kompetentnost, etinosti in aurnost.

 

Za doseganje vizije je potrebna odlinost dela. Zato se vodstvo zavezuje, da bo presegalo priakovanja dijakov in 嗾udentov ter organizacij v pokrajini in 喨r啼 s stalnimi izbolj啾vami na vseh podrojih dela. S svojim delom in ravnanjem bo usmerjeno k poslovni odlinosti.

POSLANSTVO IN VIZIJA VI開E STROKOVNE 外LE

Poslanstvo vi嗚e 嗤le: izobraevanje 嗾udentov v vi嗚e嗤lskih programih, izvajanje seminarjev in drugih oblik izobraevanja za strokovne kadre v pokrajini, sodelovanje v razvojnih projektih pokrajine.

 

Vizija vi嗚e 嗤le: biti vodilna vi嗚a 嗤la v Kozjansko-obsoteljski subregiji ter ena izmed vodilnih vi嗚ih 嗤l v Celjski regiji, ki bo izvajala module prenovljenega programa ivilstvo in prehrana, Upravljanje podeelja in krajine ter Gostinstvo in turizem glede na potrebe okolja. S kakovostnim izobraevanjem kadrov, predvsem s podroja kmetijstva,  ivilstva, gostinstva in turizma, elimo postati pomemben dejavnik razvoja na啼 pokrajine. Vizija Vi嗚e strokovne 嗤le 覚lskega centra 各ntjur je iveti v duhu mednarodnega sodelovanja v okviru projekta Erasmus, ki zagotavlja 嗾udij in praktino izobraevanje v tujini.