Izobraževalni programi in prehodi na ŠC Šentjur

Dijaki se na Srednji poklicni in strokovni šoli izobražujejo za naslednje poklice:
 • Kmetijsko podjetniški tehnik (4 leta)
 • Kmetijsko podjetniški tehnik (PTI)
 • Živilsko prehranski tehnik (4 leta)
 • Živilsko prehranski tehnik (PTI)
 • Veterinarski tehnik (4 leta)
 • Slaščičar (3 leta)
 • Pek (3 leta)
 • Mehanik kmetijskih in delovnih strojev (3 leta)
 • Pomočnik v biotehniki in oskrbi (2 leti)
Po zaključenem srednješolskem izobraževanju pa lahko nadaljujejo s študijem v višješolskih študijskih programih:
 • Gostinstvo in turizem
 • Naravovarstvo
 • Upravljanje podeželja in krajine
 • Živilstvo in prehrana
Več o programih Višje strokovne šole.