Prijavno – vpisni postopek za vpis dijakov v poklicno – tehniško izobraževanje za šolsko leto 2023/2024

V programe poklicno – tehniškega izobraževanja se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.16. januar 2023 – Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

17. in 18. februar 2023 – Informativna dneva 12. maj 2023 – Prijava za vpis
Obrazec objavljen je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport17. maj 2023 – Javna objava števila prijav na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport1. junij 2023 – Možnost prenosa prijav za vpisdo 3. julija 2023 – VPIS dijakov v poklicno – tehniško izobraževanje, na Šolskem centru Šentjur, Srednji poklicni in strokovni šoli sta to programa kmetijsko podjetniški tehnik in živilsko prehranski tehnik.

do 31. avgusta 2023 – Vpis na prosta mesta