Prijavno – vpisni postopek za vpis dijakov v poklicno – tehniško izobraževanje za šolsko leto 2023/2024

V programe poklicno – tehniškega izobraževanja se lahko vpiše kdor je uspešno zaključil ustrezni program srednjega poklicnega izobraževanja.15. januar 2024 – Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

15. in 17. februar 2024 – Informativna dneva 12. maj 2024 – Prijava za vpis
Obrazec objavljen je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport17. maj 2024 – Javna objava števila prijav na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport3. junij 20224 – Možnost prenosa prijav za vpisdo 3. julija 2024 – VPIS dijakov v poklicno – tehniško izobraževanje, na Šolskem centru Šentjur, Srednji poklicni in strokovni šoli sta to programa kmetijsko podjetniški tehnik in živilsko prehranski tehnik.

do 30. avgusta 2024 – Vpis na prosta mesta