Prijavno – vpisni postopek za vpis učencev v srednjo šolo za šolsko leto 2024/2025

15. januar 2024 – Objava Razpisa za vpis v srednje šole na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

16. in 17. februar 2024 – Informativna dneva

  1. februar ob 9.00 in 15.00
  2. febrauar ob 9.00

2. april 2024 – Prijava za vpis
, objavljena je tudi na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

8. april 2024 – Javna objava števila prijav na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje

23. april 2024 – Možnost prenos prijav za vpis

24. maj 2023 – Znana informacija o omejitvi vpisa na spletni strani Ministrstva vzgojo in izobraževanje

17. do 21. junij 2024 – VPIS učencev v srednjo šolo
21. junij 2024 – zaključen 1. krog izbirnega postopka
3. julij 2024 – VPIS učencev sprejetih v 2. krogu
V 2. krogu izbirnega postopka sodelujejo učenci, ki niso bili sprejeti v 1. krogu.
4. julij 2024 – Objava prostih mest za vpis na prosta mesta do

30. avgusta 2024 – Vpis na prosta mesta