VABILO NA 2. STROKOVNI POSVET Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Torek, 30. 1. 2024, ob 8.20 v predavalnici 4, v prostorih VSŠ ŠC Šentjur.

PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA DELA DIPLOMANTOV ŠCŠ

VIŠJE STROKOVNE ŠOLE 2024

Program posveta

8.00–8.20

 

8.20–8.30

 

Prihod, čas za kavo, sok ...

 

Pozdrav udeležencev

mag. Branko Šket, direktor ŠCŠ, ravnatelj VSŠ

 

Vabljena predavanja

Ura Predavatelj/ica Tema prispevka
8.40–9.00

dr. Vida Rezar

 

Uporaba hrane, ki ni več namenjena za prehrano ljudi, kot krmila za živali

BF Ljubljana, Oddelek za zootehniko

Sodelujoči na projektu: dr. Vida Rezar, dr. Tatjana Pirman, dr. Janez Salobir, dr. Andrej Lavrenčič, dr. Alenka Levart

9.00–9.20 Vesna Mihalič, univ. dipl. inž. agr.

Dopolnilne dejavnosti na kmetiji kot možnosti sodobnih trajnostnih delovnih mest

KGZS, KGZ Celje

9.20-9.40

DI

Johannes Schantl

 

Predstavitev raziskovalnega dela in Erasmus+ projektov

Versuchsstation für Pflanzenbau

Hatzendorf, Austria

 

  Predstavitve diplomantov

Šolski center Šentjur

Višja strokovna šola

9.40–9.55

Monika Bohorč

 

 

Ugotavljanje vzorčne povezave med senzorično oceno energijskih kroglic in vhodnih surovin

Mentorica: Magda Guček, univ. dipl. inž. živ. teh.

Mentorica v podjetju: Katja Ručman, univ. dipl. družb. inf.

 

10.00-10.30

 

 

Diskusija

Odmor za malico

10.30–11.30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sergeja Omerzu

 

 

 

 

Ines Zelič

 

 

 

 

Mojca Kunst

 

 

 

Boštjanom Mikuž, univ. dipl. inž. kem. in

Matjaž Smonkar

 

Uspešno zmanjševanje okužb s sivo plesnijo Botrytis Cinera s pomočjo fungicidov na osnovi mikroorganizmov

Mentor: Jurij Gunzek, unv. dipl. inž. kmet.

 

Naravni odpad varoje pri čebelah v zimskem času glede na vremensko dogajanje

Mentorica: Cvetka Cokan – Grenko, univ. dipl. inž. živ. kmet.

Mentor v podjetju: Andrej Jernej, čebelarski mojster

 

Dejavnosti in projekti v Regijskem parku Kozjansko

Vabljeno predavanje

Mojca Kunst, univ. dipl. inž. geol.

Regijski park Kozjansko

 

Vpeljava mehanske priprave vzorcev tal za laboratorijske analize tal

Eurofins raziskave okolja Slovenija, d.o.o, Velenje

Vabljeno predavanje

11.30 – 11.40   Diskusija
  Predstavitve diplomantov

Šolski center Šentjur

Višja strokovna šola

 

11.50-12.50

 

 

 

 

Sabina Horvat

 

 

 

 

Lucija Hrovat

 

 

 

 

Tjaša Kruljc

 

 

 

 

 

Maruška Volavšek

 

 

 

Nataša Slivnikar

 

 

 

Delovanje Društvo absolventov kmetijske in gospodinjske šole Šentjur

Predsednica Društva absolventov

 

 

Dnevno izmerjena količina mleka v standardni laktaciji pri kravah molznicah v primerjavi z rezultati A4 kontrole

Mentorica: mag. Metoda Senica

Mentor v podjetju: Dominik Pečovnik, mag. inž. zoot.

 

Razlike pri zaznavanju senzoričnih lastnosti jabolčnega nektarja med različnimi ocenjevalci

Mentorica: dr. Katja Gobec

Mentor v podjetju: mag. Uroš Žigon

 

 

Analiza dietne in uravnotežene prehrane na primeru gostov v Šmarjeških toplicah

Mentor: doc. dr. Sebastjan Repnik

Mentorica v podjetju: Janja Strašek, univ. dip. inž. živ. teh.

 

Primerjava kakovosti pridelka različnih sort krompirja

Mentorica: Marjana Koren, dipl. inž. kmet.

Mentorica v podjetju: Nives Potočnik, inž. kmet.

 

12.50-13.00  

Diskusija

Zaključek

13.00   Možnost kosila za goste

 

Program smo pripravili v okviru strokovnih aktivov, na predlog mentorjev, predavateljev VSŠ v sodelovanju z vabljenimi strokovnjaki na področju prehranske verige.

 

mag. Metoda Senica

Staška Buser, univ. dipl. ing. agr.

ravnatelj VSŠ, direktor ŠC Šentjur

mag. Branko Šket