Zbornica Srednje poklicne in strokovne šole

Tel. št.: 03 / 746-26-16
Priimek, ime E-pošta
Bauman Lidija lidija.bauman@sc-s.si
Boštjančič Sonja sonja.bostjancic@sc-s.si
Bosnar Darinka darinka.bosnar@sc-si.si
Burjan Danijela danijela.burjan@sc-s.si
Buser Staška staska.buser@sc-s.si
Cokan Grenko Cveta cvetka.cokan-grenko@sc-s.si
Debenjak Urška ursa.debenjak@sc-si.si
Fajs Bojan bojan.fajs@sc-s.si
Fidler Mateja mateja.fidler@sc-s.si
Guček Magda magda.gucek@sc-s.si
Gunzek Jurij jurij.gunzek@sc-s.si
Jerot Šraml Anita anita.sraml@sc-s.si
Jovan Petra petra.jovan@sc-s.si
Keše Dragica dragica.kese@sc-s.si
Kodre Mojca mojca.kodre@sc-s.si
Kolarič Tomaž tomaz.kolaric@sc-s.si
Koren Marjana marjana.koren@sc-s.si
Kropec Jana jana.kropec@sc-s.si
Lavrič Andreja andreja.lavric@sc-s.si
Obreza Bernarda bernarda.obreza@sc-s.si
Očko Monika monika.ocko@sc-s.si
Ogrizek Erna erna.ogrizek@sc-s.si
Oset Mojca mojca.oset@sc-s.si
Petauer Martina martina.petauer@sc-s.si
Petrič Barbara barbara.petric@sc-s.si
Petelinek Martina martina.petelinek@sc-s.si
Pevec Urška urska.pevec@sc-s.si
Pučnik Harih Lucija lucija.pucnik.harih@sc-s.si
Rabič Zvonka zvonka.rabic@sc-s.si
Rakun Simeona simeona.rakun@sc-s.si
Selić Elizabeta elizabeta.selic@sc-s.si
Senica Metoda metoda.senica@sc-s.si
Sok Matej matej.sok@sc-s.si
Stopinšek Bogdan bogdan.stopinsek@sc-s.si
Šalej Špela spela.salej@sc-s.si
Šket Martin martin.sket@sc-s.si
Šket Natalija natalija.sket@sc-s.si
Štern Anton anton.stern@sc-s.si
Trček Kovše Natalija natalija.trcek-kovse@sc-s.si
Tihana Turnšek tihana.turnsek@sc-s.si
Valant Žerak Natalija natalija.valant@sc-s.si
Videnšek David david.vidensek@sc-s.si
Vodopivc Bernarda bernarda.vodopivc@sc-s.si
Vodopivc Janez janez.vodopivc@sc-s.si
Vodušek Marija marija.vodusek@sc-s.si
Vrečar Lara lara.vrecar@sc-s.si
Zurc Cizelj Jelena jelena.zurc-cizej@sc-s.si
Žlof Planinšek Jerneja jerneja.zlof-planinsek@sc-s.si