Vabljeni k vpisu v srednješolsko in višješolsko izobraževanje

Šola s tradicijo, ki izobražuje mlade za poklice kmetijstva, gospodinjstva in živilstva. Dijaki in študentje se zavedajo, da vedno najdejo oporo pri profesorjih. Pomembne vrednote šole in šolskega kolektiva so znanje, inovativnost, zaupanje in vztrajnost.

  • Srednja poklicna in strokovna šola – 9 programov izobraževanja

  • Višja strokovna šola – 4 programi višješolskega izobraževanja
  • Ostale izobraževalne dejavnosti – organizacija tečajev in izobraževanj