IZOBRAŽEVANJE IZREDNIH

Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani tudi po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Izredni študentje bodo imeli razpisane roke za opravljanje izpitov v izpitnih obdobjih za redne študente.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Študenti v razpisanih terminih v 10 tednih opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja.

1.LETNIK – REDNI
 • 30. januar-24. Februr 2023: Praktično izobraževanje (4 tedne)
 • 15. maj – 23. junij 2023: Praktično izobraževanje (6 tednov)
1. LETNIK – IZREDNI

Izredni študentje lahko opravljajo praktično izobraževanje v vseh razpisanih terminih za redne po dogovoru z organizatorko praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje ni potrebno opravljati v razpisanih rokih za redne zaradi potreb delodajalcev, študentovih obveznosti v službi (po dogovoru z organizatorko PRI).

KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2022/2023 (2.letnik)

 • 3. oktober – 28. oktober 2022: Praktično izobraževanje (4 tedne)
 • 3. oktober 2022: Začetek predavanj za izredne študente
 • 31.oktober , 1.november 2022: Praznik
 • 2. november 2022: Začetek predavanj za prvi semester redni študij
 • 21. november- 30. november 2022: Diplomski izpiti
 • 24. december 2022– 2. januar 2023: Novoletne + študijske počitnice
 • 27. januar 2023: Zaključek 1.semestra
 • 30. januar-5. Februar 2023: Študijske počitnice
 • 6. februar-18.februar 2023: 1.izpitni roki za predmetne izpite (za vse izpite, po vseh programih)
 • 6. februar 2023: Začetek 2.semestra
 • 8. februar 2023: Praznik
 • 20. februar – 28. Februar 2023: Diplomski izpiti
 • 6.-18. marec 2023: 2. izpitni roki za predmetne izpite (za predmete v prvem semestru)
 • 24.3.2023: Dan šole
 • 10.april 2023: Velikonočni ponedeljek
 • 24. – 28. april 2023: Diplomski izpiti
 • 27.april 2023: Praznik
 • 28. april 2023: Zaključek 2.semestra
 • 1. maj – 7. maj 2023: Študijske počitnice
 • 9. maj – 27. maj 2023: izpitni roki za predmetne in druge delne izpite (za vse izpite, po vseh programih)
 • 15. maj – 23. junij2023: Praktično izobraževanje (6 tednov)
 • 30. junij 2023: Zaključek predavanj za izredni študij
 • 29. maj – 17. junij 2023: izpitni roki za predmetne izpite (za vse izpite, po vseh programih)
 • 19- 23. junij 2023: Diplomski izpiti
 • 24. junij – 15. avgust 2023: Poletne počitnice
 • 16. avgust- 31. avgust 2023: Podpis pogodb za izredne – 2., 3. leto izobraževanja
 • 16.avgust – 1. september 2023: Oddaja vlog za vpis
 • 11. september – 22. september 2023: Diplomski izpiti
 • avgust ter september 2023: izpitni roki za predmetne izpite
 • avgust, september 2023: Vpis – 2.letnik
 • 1. oktober 2023: Začetek študijskega leta 2023/2024

IZOBRAŽEVANJE IZREDNIH

Izpitni roki za predmetne izpite bodo razpisani tudi po zaključenem predavanju pri posameznem predmetu. Izredni študentje bodo imeli razpisane roke za opravljanje izpitov v izpitnih obdobjih za redne študente.

PRAKTIČNO IZOBRAŽEVANJE

Študenti v razpisanih terminih v 10 tednih opravijo 400 ur praktičnega izobraževanja.

2.LETNIK – REDNI
 • 3. oktober – 28. oktober 2022 Praktično izobraževanje ( 4 tedne)
 • 15. maj – 23.junij 2023 Praktično izobraževanje (6 tednov)
2.LETNIK – IZREDNI

Izredni študentje lahko opravljajo praktično izobraževanje v vseh razpisanih terminih za redne po dogovoru z organizatorko praktičnega izobraževanja. Praktično izobraževanje ni potrebno opravljati v razpisanih rokih za redne zaradi potreb delodajalcev, študentovih obveznosti v službi (po dogovoru z organizatorko PRI).

Prenos študijskega koledarja 2023/2024