Praktični pouk

Praktično izobraževanje v vseh izobraževalnih programih poteka v obliki praktičnega pouka, ki poteka v šoli in praktičnega usposabljanja z delom (PUD), ki poteka pri delodajalcih.  Praktični pouk je sestavni del pouka in poteka po tedenskem razporedu na šolskem posestvu in v učnih delavnicah. Vsi razporedi se objavljajo tedensko na oglasnih deskah.
 • Vsak dijak je po Zakonu o varnosti in zdravju pri delu dolžan skrbeti za osebno varnost in varnost drugih. Prav tako mora skrbno in odgovorno ravnati z delovnimi pripomočki, orodji in stroji.
 • Za vse dijake 1. letnika izvedemo usposabljanje iz varstva pri delu, v živilskih programih pa tudi s področja zagotavljanja varne hrane.
 • Dijaki za opravljanje praktičnega pouka potrebujejo delovno opremo in ustrezne pripomočke, o opravljenih vajah pa pišejo dnevnike oz. delovna poročila.
 • Brez delovne opreme ni mogoče opravljati praktičnega pouka.
 • Obiskovanje praktičnega pouka je obvezno, manjkajoče ure morajo dijaki nadomestiti.
PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM
 • PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM se opravlja pri delodajalcih, na šolskem posestvu in v šolskih delavnicah med šolskim letom in zaradi specifike del tudi v času šolskih počitnic.
 • Okvirne razporede opravljanja PUD-a na začetku šolskega leta objavimo v letnem delovnem načrtu, točne termine za posamezne razrede pa na oglasnih deskah.
 • Dijaki tudi za opravljanje PUD-a potrebujejo primerno delovno opremo in pripomočke.
 • Kot dokazilo o opravljenem PUD-u pri delodajalcih, dijaki predložijo dnevnike, ki jih pregledajo in potrdijo njihovi mentorji.
 • Obiskovanje PUD-a je obvezno.
 • Ocena (je opravil/ni opravil) se izpiše na spričevalu, zato dijak, ki PUD-a ne opravi, ne more uspešno zaključiti letnika.