Namen in cilji tutorstva

  • Olajšati študentom vključevanje v študijsko okolje, jih usmerjati skozi študij, graditi odnose med študenti in predavatelji.
  • Izboljšati študijske rezultate, povečati prehodnost študentov in dvigniti raven študija.
  • Nuditi študentom svetovanje v zvezi s ponavljanjem, ponovnim vpisom, spremembo študijskega programa.
  • Pomoč študentom pri dilemah in vprašanjih vezanih na: študij, opravljanje praktičnega izobraževanja, vključevanje v mednarodne izmenjave, opravljanje diplomskega dela.

 

Kdo so tutorji ?

Predavatelji oz. strokovni sodelavci Višje strokovne šole, ki v neposrednem stiku s študentom usmerjajo njegov razvoj, skrbijo za uspešnost njegovega študija, študenta motivirajo za osebno napredovanje v stroki, pomagajo in svetujejo pri reševanju morebitnih težav, ki lahko predstavljajo oviro v času do zaključka študija. Tutorji običajno individualno svetujejo svoji skupini študentov o različnih temah in vprašanjih, ki se študentom pojavljajo tekom študija.

Tutorji študenti pomagajo pri osvajanju študijske snovi in pri ostalih težavah, ki se lahko študentu pojavijo med študijem in s tem ogrozijo njegovo študijsko uspešnost. Tutorji študenti so študenti drugega letnika, ki že dobro poznajo študijski proces in ostala področja študijskega delovanja.


V študijskem letu 2022/23 delujejo na Šolskem centru Šentjur naslednji tutorji študenti:

– Veronika Verk, 2.letnik program Gostinstvo in turizem – veronika.verk@gmail.com

– Sergeja Omerzu, 2.letnik program Upravljanje podeželja in krajine – sergeja.omerzu@gmail.com

– Tjaša Kruljc, 2.letnik program Živilstvo in prehrana – tjasa.kruljc18@gmail.com

– Sanja Firant, 2.letnik program Naravovarstvo – sanci.firant@gmail.com

V študijskem letu 2022/23 delujejo na Šolskem centru Šentjur naslednji tutorji predavatelji oz. strokovni sodelavci Višje strokovne šole

– Jurij Gunzek, predavatelj – jurij.gunzek@sc-s.si

– Natalija Brečko, strokovna svetovalka za študijske in študentske zadeve – natalija.brecko@sc-s.si