Usposabljanje o varni in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev

Usposabljanje o varni in pravilni uporabi fitofarmacevtskih sredstev izvajamo na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 83/2012.

Termini usposabljanj FFS za SLO: http://spletni2.furs.gov.si/FFS/IZO/default.asp

Obnovitveno usposabljanje

Obnovitveno usposabljanje obsega 4 urni obnovitveni tečaj brez preverjanja znanja, imetniku izkaznice omogoča, da obnovi znanje o varni in pravilni uporabi FFS in podaljša veljavnost izkaznice za obdobje 5 let. Veljavnost izkaznice se podaljša, če se imetnik izkaznice v zadnjem letu pred potekom njene veljavnosti udeleži obnovitvenega usposabljanja.

Urnik obnovitvenega usposabljanja FFS za izvajalca ukrepov
Čas Tematika
15:00 – 15:15 Prijava
15:15 – 16:00 Ukrepi varstva rastlin
16:05 – 16:40 Vplivi FFS na zdravje ljudi
16:40 – 17:15 Vplivi FFS na okolje
17:20 – 18:30 Teoretični in praktični prikaz priprave
in uporabe naprav za nanašanje FFS

 

Osnovno usposabljanje

Osnovno usposabljanje, ki obsega 15 urni tečaj in pisno preverjanje znanja s področij varstva rastlin pred škodljivimi organizmi, uporabo FFS v skladu z etiketo in navodilom za uporabo, skladiščenje oz. shranjevanje FFS, vpliv FFS na zdravje ljudi ter okolje, pripravo škropilne brozge, nanašanje na rastline, preprečevanje zanašanja FFS, upoštevanja dobre prakse varstva rastlin ter uporabe tretiranega semena. Potrdilo se izda za obdobje 5 let.

Urnik osnovnega usposabljanja FFS za izvajalca ukrepov
Čas Tematika
DAN 1
15:00 – 17:00
17:10 – 18:55
Ukrepi varstva rastlin
DAN 2
15:00 – 16:30
Vplivi FFS na zdravje ljudi
DAN 2
16:40 – 18:35
Vplivi FFS na okolje
DAN 2
18:35 – 19:20
Biotično varstvo
DAN 3
15:00 – 15:45
Zakonodaja
DAN 3
15:50 – 18:30
Teoretični in praktični prikaz priprave
in uporabe naprav za nanašanje FFS