Projekt Erasmus+ Višja strokovna šola Šentjur

Program Erasmus+ podpira aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja in poučevanja študentov in zaposlenih.

Če vas mika mednarodna izkušnja z evropskimi kulturami, ljudmi, jeziki in bi želeli izmenjati izkušnje s študenti in kolegi

iz drugih držav, si ogledati, kako oni poučujejo in na katerih vsebinah je poudarek, postanite del Erasmus+ družine.

Če si želite pridobiti izkušnje, znanje in veščine v drugačnem okolju, se prijavite na Erasmus+ mobilnost.

 

 

 

Jerneja Planinšek Žlof, koordinatorica projekta Erasmus

Email: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si