ŠOLSKA PREHRANA v šolskem letu 2023/2024

JEDILNIKI

jedilniki junij 2024

jedilniki maj 2024

Jedilniki april 2024

Jedilniki marec 2024

jedilniki februar 2024

Jedilniki januar 2024

Jedilniki december 2023

Jedilniki november 2023

Jedilniki oktober 2023

Jedilniki september 2023

Organizacija dijaške prehrane poteka po določilih veljavnega Zakona o šolski prehrani in Pravilih šolske prehrane.

V tem šolskem letu je urnik razdeljevanja šolske malice:
  • 1. termin: 9.45 do 10.15
  • 2. termin: 10.15 do 10.45 – dijaki pri praktičnem pouku
Polna cena enega obroka malice za dijake znaša 3.60 EUR.

Za pripravo šolske prehrane skrbijo Dragica Keše, Darja Keglič, Mojca Dobovišek, Andreja Baštevc.

Jedilnike sestavlja organizatorica šolske prehrane Lidija Bauman, v sodelovanju z Dragico Keše.

Malico odjavite na spletnem naslovu: prehrana@sc-s.si

Priloge: