ŠOLSKA PREHRANA v šolskem letu 2022/2023

JEDILNIKI

Organizacija dijaške prehrane poteka po določilih veljavnega Zakona o šolski prehrani in Pravilih šolske prehrane.

V tem šolskem letu je urnik razdeljevanja šolske malice:
  • 1. termin: 9.40 do 10.05 – 1. letniki
  • 2. termin: 10.05 do 10.30 – dijaki pri praktičnem pouku
  • 3. termin: 10.30 do 10.55 – 2., 3., 4. letniki
Polna cena enega obroka malice za dijake znaša 2.73 EUR.

Za pripravo šolske prehrane skrbijo Dragica Keše, Darja Keglič, Mojca Dobovišek, Andreja Baštevc.

Jedilnike sestavlja organizatorica šolske prehrane Lidija Bauman, v sodelovanju z Dragico Keše.

Malico odjavite na spletnem naslovu: prehrana@sc-s.si

Priloge: