Ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole:

Monika Očko

Tel. št. (03) 746 29 00

monika.ocko@sc-s.si

Pomočnica ravnateljice Srednje poklicne in strokovne šole:

Marjana Koren

Tel. št. (03) 777 10 49

marjana.koren@sc-s.si

Tajništvo:

Uradne ure, 9:00 -12:00 ure

Tel. št. (03) 746 29 00

tajnistvo@sc-s.si

Zbornica:

Tel. št. (03) 746 29 16

Računovodstvo:

Natalija Šolinc, Metoda Križanec

Tel. št. (03) 746 29 04

natalija.solinc@sc-s.si, metoda.krizanec@sc-s.si

Svetovalni delavki:

Mihelca Romih

Tel. št. (03) 746 29 06

mihelca.romih@sc-s.si

Vida Kezele

Tel. št. (03) 777 10 48

vida.kezele@sc-s.si

Darinka Bosnar

Tel. št. (03) 746 29 15

knjiznica@sc-s.si

Tajnica šolske maturitetne komisije za poklicno maturo:

Simeona Rakun

Tel. št. (03) 746 29 12

simeona.rakun@sc-s.si

Tajnica šolske komisije za zaključni izpit:

Lidija Bauman

Tel. št. (03) 746 29 12

lidija.bauman@sc-s.si

Organizatorja praktičnega pouka:

Natalija Trček Kovše

Tel. št. (03) 746 29 14

natalija.trcek-kovse@sc-s.si

Urška Debenjak

urska.debenjak@sc-s.si

Organizatorka šolske prehrane:

Lidija Bauman

Tel. št. (03) 746 29 12

lidija.bauman@sc-s.si

Izobraževanje odraslih SPSŠ:

Natalija Trček Kovše

Tel. št. (03) 746 29 14

natalija.trcek-kovse@sc-s.si

Vodja dijaškega doma:

Špela Šalej

Tel. št. (03) 746 29 18

spela.salej@sc-s.si