Ravnatelj Višje strokovne šole:

mag. Branko Šket
branko.sket@sc-s.si

Strokovna svetovalka za študijske in študentske zadeve:

Natalija Brečko
referat@sc-s.si

Računovodkinja:

Natalija Šolinc
natalija.solinc@sc-s.si

Knjižničarka:

Darinka Bosnar
darinka.bosnar@sc-s.si

Tajništvo zavoda:

Lea Šuc
tajnistvo@sc-s.si

Telefonske številke:

03/ 746-29-02 – referat VSŠ

03/ 746-29-17 – zbornica VSŠ

03/ 746-29-15 – knjižnica

03/ 746-29-00 – tajništvo zavoda

03/ 746-29-20 – faks

Erasmus institucionalna koordinatorica:

Jerneja Planinšek Žlof
Telefon: +386 3 746 29 00
E-mail: jerneja.planinsek-zlof@sc-s.si

Spletni naslovi

Spletni naslov : https://sc-s.si

E-pošta referata: referat@sc-s.si

E-pošta tajništva zavoda: referat@sc-s.si

Uradne ure referata 2023/24
  • ponedeljek od 9.00-11.00 (oktober, november, december 2023)
  • januar-maj 2024 (po dogovoru)
  • sreda, četrtek 8.00-10.30
Organi višje strokovne šole
  • RAVNATELJ
  • PREDAVATELJSKI ZBOR
  • ŠTUDIJSKA KOMISIJA
  • STROKOVNI AKTIVI
  • STRATEŠKI SVET
  • KOMISIJA ZA SPREMLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI