Od zametkov do otvoritve

Šolski center Šentjur ima več kot 100-letno tradicijo izobraževanja na področju kmetijstva. V tem času je šola sicer doživela nekatere reorganizacije, združevanja z drugimi šolami in ponovne razdružitve, vendar je vse to dolgo obdobje svojega delovanja izobraževala mlade za potrebe kmetijstva.

Pregled bogate zgodovine Šolskega centra Šentjur si lahko ogledate v brošuri.

Šola v letih 1910- 1930

v sliki in besedi

Dr. Gustav Ipavec: Župan Št. Jurija ob južni železnici, ustanovitelj Kmetijske šole v Šentjurju

Kmetijska šola ob ustanovitvi leta 1910.

1.8.1910 – prvo šolsko leto. V drugi vrsti sedi peti od leve, ravnatelj IVAN Belle.

Kmetijska šola Šentjur leta 1910

Učenci leta 1910. Prva vrsta: Hrga, Kugler, direktor Belle,učitelj Zidanšek, Vičerm Grobovšek. Druga vrsta: Hrovat, Janežič, Hauptman,Tajnšek, Sagadin, Trstenjak, Vtičer, Rakuša, Holbl, Jagodič, Kmetič, Cizej. Tretja vrsta: Janežič, Zafošnik, Božič, Slavič, Baumgartner, Geročnik,Ladinek, Haišek, Črnoga

Učenci leta 1911. S palico sedi ravnatelj ing. Belle, na njegovi levi ing. Koprivšek.

Leto 1912. Učiteljski tečaj na poljedelski šoli pri Št. Juriju ob južni železnici

Leto 1914-1918. Med prvo svetovno vojno je bila na šoli bolnišnica.

Leto 1925. Košnja – ing. Franjo Koprivšek stoji z nogo na deblu.

Leto 1930. Otvoritev Gospodinjske šole. Blagoslovil jo je g.škof dr. Andrej Karlin.

Leto 1930. Učenke Gospodinjske šole pri živinorejski praksi.

Leto 1930. Šolska sirarna.

Leto 1930. Učna kuhinja.

Šolsko leto 1930 – 1931. Učenci in učitelji Kmetijske šole v šolskem letu 1930/31 sedijo od leve proti desni: drugi ing. Kropivšek, tretji ing. Petkovšek, četrti ing. Vardjan, šesti Franc Korber.

 • 1909 Kmetijska šola v Št. Jurju ob južni železnici
 • 1947 Državna živinorejska šola v Sv. Juriju
 • 1935 Splošna kmetijska šola in Kmetijsko gospodinjska šola
 • 1954/55 Internat kmetijske in gospodinjske šole
 • 1956 Kmetijska šola Šentjur pri Celju
Zavod je obsegal Splošno kmetijsko šolo, Kmetijsko gospodinjsko šolo, internat kmetijske in gospodinjske šole in šolsko posestvo.
 • 1958/59 samostojna Kmetijska gospodinjska šola
  1958/59 Kmetijska šola Šentjur pri Celju
Šola je obsegala Živinorejsko sadjarsko šolo, internat in posestvo.
 • 1962 Kmetijski izobraževalni center Celje
Združitev 3 šol: Kmetijska šola Šentjur, Vrtnarska šola Medlog in Poljedelsko hmeljarska šola v Vrbju v skupni center
 • 1962 Živinorejska šola Šentjur
 • 1965/66 dve šoli Živinorejska šola in Šola za kmetovalce, ki se je najprej imenovala Šola za kooperante ali kmečke proizvajalce
 • 1967/68 interno preimenovanje v Živinorejsko-poljedelsko šolo Šentjur
 • 1968/69 V Šentjurju so delovale 3 šole: Živinorejsko poljedelska šola, Šola za kmetovalce in Šola za kmetovalce – oddelek za gospodinje
 • 1973/74 Kmetijski šolski center Celje – organizacijska enota Kmetijska šola Šentjur
 • 1982 Srednja kmetijsko živilska šola Celje
 • 1990/91 Srednja vrtnarska, kmetijska in gospodinjska šola Celje z dvema organizacijskima enotama Medlog in Šentjur
 • 1997 Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur
 • 2002 Zavod Kmetijska in gospodinjska šola Šentjur z dvema organizacijskima enotama, Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo
Od 2004 do danes Vzgojno-izobraževalni zavod nastopa pod nazivom Šolski center Šentjur, z dvema organizacijskima enotama, Srednjo poklicno in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo

Ravnatelji šole v obdobju od 1910  do 2010

IVAN BELLE 1910-1924: obdobje ravnateljevanja 1. oktober 1909 – 30. maj 1924; Diplomant višje Enološko-pomološke šole v Klosterneuburgu pri Dunaju.

FRANC KROPIVŠEK 1924-1925 in 1945-1947; obdobje ravnateljevanja 30. maj 1924- 18. oktober 1925. Diplomirani inženir agronomije.

VALENTIN PETKOVŠEK 1925 – 1936; obdobje ravnateljevanja 18. oktober 1925 – 5. februar 1936. Diplomirani inženir agronomije.

RADO LAH 1936 – 1941: obdobje ravnateljevanja 15. februar 1936 – 2 april 1941. Diplomirani inženir agronomije.

REINHERDT BUDAKER – obdobje ravnateljevanja 1941 – 12. avgust 1944
(ni slike)

DOLFE CIZEJ 1947 – 1956: obdobje ravnateljevanja 1947 – 1956. Diplomirani inženir agronomije

ANTON JENŠTERLE 1956 – 1975; 1956 direktor zavoda Kmetijska šola Šentjur pri Celju in upravnik splošne kmetijske šole in posestva; 1960/1961 predstojnik Kmetijske šole Šentjur pri Celju, upravnik internata, živinorejsko sadjarske šole in posestva; 1962 postal direktor Kmetijskega izobraževalnega centra Celje in ostal ravnatelj Kmetijske šole Šentjur. Diplomirani inženir agronomije.

Marjan Drobne 1. januarja 1976 – 1981: Direktor Kmetijskega šolskega centra Celje
(ni slike)

ASTRID PEŠEC 1981 – 1984: 1981 – 1982 Ravnateljica Kmetijskega šolskega centra Celje; 1982 – 1984 Ravnateljica Srednje kmetijsko živilske šole Celje. Profesorica biologije.

NEVENKA CMOK 1. januar 1985 -1992: 1985 – Ravnateljica Srednje kmetijsko živilske šole Celje; 1990/1991 – Ravnateljica Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole Celje. Magistrica.

mag. Branko Šket 1992 – še danes: 1992 – 1997 – Ravnatelj Srednje vrtnarske, kmetijske in gospodinjske šole Celje; 1997 – 2002  – Ravnatelj Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur; 2002 – 2004 – Direktor Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur; 2004 in še danes – Direktor Šolskega centra Šentjur. Magister znanosti s področja agronomije.

Vodje enote, ravnatelji organizacijskih enot in pomočniki ravnateljev

1931 – 1932: Elza Premrou, ravnateljica samostojne gospodinjske šole

1932 – 1936: Terezija Knez Goričan, ravnateljica samostojne gospodinjske šole

1954 – 1957/1958; Mira Medved, upravnica gospodinjske šole

1954/1955 – 1957/1958: Izidor Horvat, upravnik Internata kmetijske in gospodinjske šole

1957/1958 – 1961: Frančiška Bogataj, upravnica gospodinjske šole

1962 – 1967/1968: Anton Jenšterle, ravnatelj Kmetijske šole Šentjur

1967/1968 – 1978: Resman Branko, predstojnik Kmetijske šole Šentjur

Kmetijska šola Šentjur je bila enota Kmetijskega izobraževalnega centra Celje.

1978 – 1985: Nevenka Cmok, predstojnica Kmetijske šole Šentjur

1985 – 1986: Majda Urbančič Zavšek, vodja enote Kmetijska šola Šentjur

1986 – 1992: Stane Vizjak, vodja enote  Šentjur

1992 – 1994: ___________, pomočnik ravnatelja Srednje vrtnarske, kmetijske, gospodinjske šole Celje

1994/1995 – 1997: Tatjana Oset, pomočnica ravnatelja Srednje vrtnarske, kmetijske, gospodinjske šole Celje

1997 – 1999: Tatjana Oset, pomočnica ravnatelja na Kmetijski in gospodinjski šoli Šentjur

1999 – 2002/2003: Katja Gobec, pomočnica ravnatelja na Kmetijski in gospodinjski šoli Šentjur

2002 – 2003: Branko Šket, ravnatelj organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole

2002 in še danes: Branko Šket, ravnatelj organizacijske enote Višje strokovne šole

2003 – 2008: Staška Buser, ravnateljica organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole

2003/2004 – 2004/2005: Andreja Lavrič, pomočnica ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole

2008: Janez Vodopivc, ravnatelj organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole

Danes: Monika Očko, ravnateljica organizacijske enote Srednje poklicne in strokovne šole
Pouk v sadovnjaku, leto 1990
Šola, leto 1990
Pouk, leto 1990
Razstava, leto 1990
Teoretični pouk, leto 1990
Razstava, leto 2000
Proslava, leto 2000
Maturantski ples generacije 1999/2000