Kaj pravijo naši študentje?

Študij je zanimiv, popestren z ekskurzijami in predstavitvami. Profesorji so prijazni, spodbujajo in pomagajo. Šola daje možnosti sodelovanja na domačih in mednarodnih projektih. Čuti se sprejetost in spoštovanje.”

 


KLEMEN CIGOLE, Živilstvo in prehrana

 

“Za študij na ŠC Šentjur sem se odločil, ker me zanima turizem ter zaradi pravične in enakopravne obravnave vseh študentov s strani profesorjev, ki jim je mar za počutje in mnenje študentov ter so venomer pripravljeni priskočiti na pomoč.”


ALEKS NEZMAN, Gostinstvo in turizem

 

Pri študiju sem pridobil veliko znanja podanega s strani strokovnjakov, praksa se opravlja v gospodarstvu, sodelovali smo na sejmih, tutorstvu. Strokovne ekskurzije se izvajajo k priznanim slovenskim in tujim podjetjem.”


BLAŽ KUKOVIČ, Gostinstvo in turizem
S praktičnim izobraževanjem na kmetiji na Irskem v okviru programa Erasmus+  sva z/s …….. poleg raznolikih in poglobljenih strokovnih znanj in izkušenj, okrepila tudi komunikacijske, jezikovne in medkulturne veščine. Izboljšala sva socialne spretnosti, samoiniciativnost, predvsem pa samozavest in sposobnost komuniciranja v tujem jeziku. Ta znanja in spretnosti bodoči delodajalci hitro prepoznajo in cenijo