2. STROKOVNI POSVET

V torek, 30. 1. 2024, smo na ŠC Šentjur v organizaciji Višje strokovne šole in s sodelovanjem Društva absolventov KGŠ ter KGZS – KGZ Celje izvedli posvet z naslovom Predstavitev raziskovalnega dela diplomantov Šolskega centra Šentjurja – Višje strokovne šole.

Po izboru mentorjev smo v program posveta vključili naše diplomante, ki so predstavili svoje raziskovalno delo in vabljene predavatelje DI Johannesa Schantla, Christofa Hoedla, dr. Vido Rezar, Vesno Mihalič, univ. dipl. inž. agr., Mojco Kunst, univ. dipl. inž. geol., in Boštjana Mikuža, univ. dipl. inž. kem.

Posamezne raziskave so vezane na šolsko posestvo, specializirane kmetije, farme, zavode, inštitute, razvojne agencije in ostala podjetja, kjer naši študentje izvajajo praktično izobraževanje. Rezultat takšnega sodelovanja so bili prispevki, ki smo jih predstaviti našim študentom, dijakom, strokovnim delavcem in članov društva absolventov.

Hvala vsem sodelujočim za njihove zanimive prispevke in sodelovanje.

Strokovni aktivi VSŠ