V četrtek, 6.6.2024, je na Šolskem centru Šentjur potekal DAN ŽIT 2024. Program dneva je bil sledeč:

– 8.45: Zbiranje in pozdrav udeležencev

– 9.00: Tehnologija pridelave ozimnih žit in predstavitev poskusa z ozimnimi žiti v sezoni 2023/2024 (Igor Škerbot univ. dipl. inž. agr., spec. za poljedelstvo, KGZS-Zavod Celje)

– 9.45: Integrirano varstvo žit in posebnosti varstva ozimnih žit v sezoni 2023/2024 (Vesna Zalokar mag. inž. hort, spec. za varstvo rastlin, KGZS-Zavod Celje)

10.30: izvedba setve podsevka, ogled pšenice in ječmena v preskusu, prikaz česala za mehansko zatiranje plevela, sistem za nizke izpuste gnojevke.

Hvala za obisk!