V sredo, 15. maja 2024, smo na Srednji poklicni in strokovni šoli ŠCŠ izpeljali Erasmus+ čajanko v jedilnici šole.Na čajanki so dijaki 3. letnikov: Lucija Gašperčič, Janez Mastnak, Blaž Perc in Rebeka Terglav, ki so se v mesecu aprilu udeležili 10-dnevne mobilnosti na Južno Tirolsko, predstavili svoje vtise, doživetja, novo pridobljeno znanje, ki so ga pridobili pri delu na Raziskovalnem središču Laimburg in izpeljanih aktivnostih. Predstavitvi so se pridružili tudi spremljevalni učitelji, prisluhnili pa so jim dijaki tehničnih programov s področja kmetijstva in živilstva.