Naši dijaki so preživeli prijetno popoldne v Tehnoparku.