Izobraževalna ustanova s 113-letno tradicijo.

Srednja poklicna in strokovna šola ter Višja strokovna šola.

SREDNJA POKLICNA IN STROKOVNA ŠOLA

VIŠJEŠOLSKO STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE