V sredo, 10. maja 2023, je potekala 12. konferenca Kakovost v višjih strokovnih šolah. Na konferenci smo prejeli priznanje za 20 let kakovostnega in uspešnega delovanja višje strokovne šole, mag. Branko Šket je prejel priznanje za 20 let kakovostnega in uspešnega ravnateljevanja in vodenja Višje strokovne šole Šolskega centra Šentjur, mag. Metoda Senica je prejela priznanje za mentorstvo pri diplomskem delu in diplomantka Rita Kovač za uvrstitev diplomskega dela v ožji izbor najboljše diplomske naloge.