Program razvoja podeželja

 Šolski center Šentjur je vključen v naslednje ukrepe iz Programa razvoja podeželja:
* KOPOP ( ukrep kmetijsko – okoljska – podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020)
* OMD ( ukrep plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami – območje z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost)
* EK ( ekološko kmetovanje)