POKLICNA MATURA 2023  Spomladanski izpitni rok

OBVESTILO
Razglasitev rezultatov in podelitev spričeval bo v sredo, 5. 7. 2023
v predavalnici I: ob 8.00 uri 4. T in 2. PTI
ob 9.00 uri 4. VT.

Tajnica ŠMK,                                                                                                            Predsednica ŠMK,
Simeona Rakun                                                                                                               Monika Očko