V sredo, 25. 1. 2023, smo na ŠC Šentjur v organizaciji Višje strokovne šole, društva absolventov KGŠ in s sodelovanjem KGZS, KGZ Celje, izvedli posvet, z naslovom, »PREDSTAVITEV RAZISKOVALNEGA DELA DIPLOMANTOV ŠC ŠENTJUR – VIŠJESTROKOVNE ŠOLE.«

Zbrane udeležence je najprej pozdravil direktor ŠCŠ in ravnatelj VSŠ, mag. Branko Šket, Sabina Horvat, predsednica društva absolventov in ga. Vesna Čuček, vodja oddelka za kmetijsko svetovanje v Celju. Vsi so omenili pomen znanja na področju biotehnologij in povezovanja ustanov v raziskovalnem delu ter aplikaciji stroke v primerih dobre prakse na kmetijah.

Posvet je otvoril Mitja Zupančič, specialist za ekološko kmetovanje, KGZ Celje, z zanimivo temo, Ekološko kmetovanje v Sloveniji s predstavitvijo dobre prakse. Našemu vabilu se je odzvala tudi dr. Vida Rezar, izredna profesorica na BF Ljubljana, Oddelku za zootehniko s strokovnim prispevkom, Optimiranje in preverjanje meljave krmnih mešanic za neprežvekovalce.

V nadaljevanju smo z velikim veseljem prisluhnili diplomantom VSŠ, ki so diplomirali v obdobju 2021/22. Po izboru mentorjev smo v program posveta vključili sedem diplomantov, ki so suvereno predstavili svoje raziskovalno delo predavateljem višje šole, predstavnikom kmetijsko svetovalne službe, članom društva absolventov, študentom in dijakom naših zaključnih letnikov. Prispevke so predstavili: Rita Kovač, Irena Klenovšek, Lidija Bauman, Lidija Tramšak, Klemen Cigole in Motoh Gregor. Del raziskovalnega dela se opravi na posestvu, delavnicah in v laboratoriju Šolskega centra Šentjur. Posamezne raziskave so vezane na specializirane kmetije, farme, zavode, inštitute, razvojne agencije in ostala podjetja, kjer naši študentje izvajajo tekom študija praktično izobraževanje.

Rezultat takšnega sodelovanja so tudi prispevki, ki smo jih danes slišali na posvetu. Iskreno hvala vodstvu šole, vabljenim predavateljem, KGZ Celje, ga. Vesni Čuček za pomoč pri organizaciji posveta, društvu absolventov, mentorjem predavateljem VSŠ, predvsem našim diplomantom, in vsem, ki ste pomagali pri organizaciji in izvedbi posveta.

Pripravila: mag. Metoda Senica, predavateljica VSŠ