Dan sadjarsko vinogradniške tehnike, ki ga je pripravil Kmetijsko gozdarski zavod Maribor, je postregel z zelo zanimivimi prikazi uporabe sodobne tehnike v pridelavi sadja in grozdja. Prikazane so bile najnovejše, sodobne izvedbe traktorskih pršilnikov, ki omogočajo učinkovit in natančen nanos fitofarmacevtskih sredstev; predstavljeni so bili tudi pletveniki in ostali rotacijski stroji za obdelavo vrstnega prostora v trajnih nasadih, s pomočjo katerih lahko uporabo herbicidov povsem opustimo. Še posebej zanimivi so bili prikazi škropilnih dronov, ki odpirajo novo poglavje na področju nanosa fitofarmacevtskih sredstev. Gre za naprave, ki jih je možno zelo natančno pozicionirati in ob dejstvu, da je s pomočjo dronov, ki so opremljeni s posebnimi kamerami, možno tudi natančno spremljanje razvoja bolezni, se bo na tem področju v prihodnje še zelo veliko dogajalo. S pomočjo sodobne tehnike lahko opravljamo dela, za katera je še nedolgo nazaj veljalo, da jih lahko izvajamo samo ročno. Primer takšnega dela vnbvinogradu je odstranjevanje odvečnih listov na vinski trti, ki se s pomočjo stroja zelo učinkovito in hitro opravi.