V okviru aktivnosti Mreže za podeželje, ki se navezuje na boljše izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020, smo se strokovni delavci Šolskega centra Šentjur dne, 6. 7. 2023 odpravili na ogled primerov dobrih praks v izobraževalnih institucijah v kmetijstvu.

Najprej smo si ogledali Biotehniški center Naklo, kjer nam je vodstvo centra predstavilo primere dobrih praks v izobraževalnih institucijah v kmetijstvu ter pomen kmetijstva na podeželju. Predavatelj, g. Robert Golc iz KGZ Kranj, nam je predstavil problematiko kmetijske politike tako v Sloveniji kot na Gorenjskem, nakar smo izvedli še okroglo mizo na temo Skupne kmetijske politike 2014 – 2020. Po predstavitvi in okrogli mizi so nas popeljali na ogled njihovih praktičnih primerov dobrih praks – sodoben govedorejski hlev, trgovinico z lastnimi kmetijskimi in živilskimi produkti, kjer  prodajajo kvalitetne domače slovenske pridelke in izdelke lokalnih kmetov. Poudarek je na ekološkem certificiranju in usmeritvi v prodajo lastnih proizvodov in pridelkov, ki jih pod strokovnim mentorstvom izdelujejo dijaki in študentje. Nadalje smo si ogledali še sodobno sadjarsko delavnico in mlekarsko delavnico, ki sta bili zgrajeni v letu 2014 in za izgradnjo katerih so delno pridobili evropska finančna sredstva.

Po ogledu BC Nakla smo pot nadaljevali do Čebelarskega muzeja Radovljica, kjer smo izvedli enourni ogled muzeja, v katerem je predstavljena bogata čebelarska tradicija na slovenskem. Muzej je od leta 2020 prenovljen in ima postavljeno novo stalno razstavo z naslovom Živeti skupaj. O čebeli in človeku. Nova razstava je zasnovana celostno in interdisciplinarno. Sloni na treh stebrih – dediščini, doživetju in izobraževanju. Poudarek je na sodobni interpretaciji muzejskih predmetov z več interaktivnimi vsebinami in predstavitvi novih vsebin čebelarske dediščine. Po ogledu muzeja smo si ogledali še Turistično kmetijo Mulej, Selo pri Bledu. Kmetija je od centra Bleda in jezera oddaljena slab kilometer, kjer gostom ponujajo domačo pridelano hrano, apartmaje ter ostale ponudbe turističnih aktivnosti. Gospodar Jože Mulej nam je predstavil bogato zgodovino nastanka njihove kmetije, ki ima danes v lasti okoli 100 ha kmetijskih pridelovalnih površin ter nov, sodobno tehnološko opremljen govedorejski hlev, v katerem imajo dva molzna robota. Imajo okoli 300 glav živine.  Na kmetiji dela vsa družina (gospodar z ženo ter sin z družino), prav tako imajo stalno zaposleni dve osebi. Kmetija je za nekatere obnove in izgradnje pridobila evropska finančna sredstva.