Študentje obogatili znanje o vinu

V petek smo v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Maribor in Vinogradniškim društvom Šentjur izvedli senzorično preverjanje kakovosti oziroma ocenjevanje vina. Senzorično preverjanje kakovosti je opravilo pri katerem se s pomočjo izurjenih čutil ocenjevalcev vino razvršča po kakovosti. Študentje so s sodelovanjem na ocenjevanju, ki je sicer del vsebin pri vajah predmeta vinarstvo, obogatili poznavanje vina, imeli so priložnost spoznati potek ocenjevanja, se preveriti v sposobnostih prepoznavanja in razlikovanja vonjev in okusov vina. Strokovna komisija je ocenila tudi kakovost vina, ki ga pridelamo na Šolskem centru Šentjur. Zaradi zelo neugodnih vremenskih razmer v letu 2023 je bil pridelek količinsko in kakovostno skromnejši kot prejšnja leta. Za vino “šolska kapljica”, ki je zvrst belega vina smo prejeli oceno 17,83 točk.

Jurij Gunzek